Атестація педагогів ЦДЮТ 2019 р.

Download
акмеологічна_картка_педагога.pdf
Adobe Acrobat Document 736.9 KB
Download
ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Й ПРОХОДЖ
Adobe Acrobat Document 396.9 KB

Орієнтовний перелік матеріалів з досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується

  1. Інформація закладу освіти про працівника.
  2. Відгуки адміністрації закладу освіти та керівника ММО про роботу працівника в міжатестаційний період.
  3. Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (можливе надання Акмеокарти та заповненої таблиці ІТР).
  4. Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо).

Орієнтовні вимоги до оформлення атестаційних матеріалів

 

Матеріали оформлюються окремою текою (рекомендований обсяг – до 20 аркушів).

1.     Титульний лист:

-        вгорі вказується повна назва закладу, установи, де працює педагог;

-        посередині аркуша – назва «Матеріали з досвіду роботи»;

-        праворуч під назвою вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада;

-        внизу сторінкимісто й рік підготовки роботи.

2.     На другому аркуші подається:

-        зміст із зазначенням сторінок;

3.     План-графік заходів у ході атестації.

4.     Відомості про педагога (прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; освіта; спеціальність за дипломом; місце роботи; посада; стаж безпосередньої педагогічної роботи; стаж роботи на даній посаді; державні нагороди, звання; дата, форми та результати підвищення кваліфікації; дата, результати попередньої атестації; на що претендує; відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти /району, міста/).

5.  Відгуки на педагогічну діяльність працівника керівника закладу освіти та керівника районної (міської) циклової предметної комісії.

6.     Результативність педагогічної діяльності (з наданням документів, які підтверджують інформацію: ксерокопій дипломів, сертифікатів, посвідчень, виписок з наказів тощо). Матеріали з результативності можуть бути надані в довільній формі, але і в іншому оформленні обов’язково мають містити інформацію за наступними параметрами:

Ø  навчальні досягнення гуртківців (результати моніторингу);

Ø  досягнення гуртківців у конкурсах;

Ø  особисті досягнення педпрацівника в конкурсах фахової майстерності;

Ø  результативність методичної роботи педпрацівника у різних її проявах;

Ø  відомості про науково-методичну діяльність, апробацію методичних розробок педпрацівника та розгляд їх методичними установами, (обов’язково лише для розгляду питання щодо педагогічного звання «Керівник гуртка-методист»);

Ø  результати визначення рівня професійної компетентності педпрацівника (проводиться спільно з методичними службами);

Ø  результати підвищення кваліфікації та самоосвіти педпрацівника;

Ø  стан навчальної документації щодо виконання педагогічним працівником посадових обов’язків.

7.     Перелічені результати визначаються за період від попередньої атестації. Інформаційні матеріали готує адміністрація закладу освіти разом з педагогом. При цьому необхідно дотримуватись принципів комплексного оцінювання і не обмежуватися окремо вилученими параметрами.

 

Усі атестаційні матеріали мають бути підписані керівником, скріплені печаткою закладу освіти та доведені до відома педпрацівника під розпис.