Анна Петрівна Єфремова

 завідуюча

методичним відділом

 

Тетяна Олександрівна Лисенко

 методист по організації дитячих та юнацьких ЗМІ 

Лихачова Вікторія Сергіївна 

практичний психолог


 Методичний відділ  - мозковий центр нашого закладу, який здійснює широку, різноманітну роботу з методичного забезпечення освітнього процесу ЦДЮТ. Враховуючи сучасні вимоги життя, плідно працює над науково-методичною проблемою «Від модернізації навчально-виховного процесу через професійну майстерність педагога до особистісного розвитку вихованця, підвищення рівня його соціалізації та адаптації до життя в сучасному суспільстві». В основу реалізації проблеми покладена співпраця всіх ланок педагогічного простору: педагогів, вихованців, батьків, громадськості.

Основні напрямки діяльності методичного відділу:

  • підвищення фахового рівня педагогічних працівників на основі впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки, перспективного досвіду, сучасних освітніх технологій;
  • удосконалення навчально-виховної системи, спрямованої на формування компетентної соціально активної особистості вихованця, зорієнтованої на загально-людські цінності;
  • вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду педагогів ЦДЮТ;
  • методичний супровід учнівського самоврядування;
  • створення умов для  саморозвитку та самореалізації творчої особистості педагога та вихованця;
  • методичний супровід роботи з батьками;
  • моніторинг якості навчально-виховного процесу;
  • інформаційне висвітлення результатів діяльності Центру. 

     Методичний відділ ЦДЮТ - один із кращих в області, доказом цього слугують неодноразові перемоги в обласних виставках "Позашкільна освіта" та у Всеукраїнських конкурсах серед пеагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі освітні проекти, програми, посібники з проблем духовного виховання підростаючого покоління, та Всеукраїнських конкурсів на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування.