ОТРИМАННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Згідно ст.3 ЗУ "Про освіту", право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом позашкільно освіти.

Вихованці, учні і слухачі ЦДЮТ мають право на: здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів; добровільний вибір виду діяльності; навчання у декількох гуртках, студіях та інших творчих об’єднаннях.

Правила прийому до закладу

(витяг із Статуту)

4.5. Прийом до ЦДЮТ може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп гуртків, студій та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого затверджуються директором.

      Прийом вихованців, учнів і слухачів до ЦДЮТ для одержання позашкільної, освіти здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, які їх заміняють.

 

4.6. Для зарахування учнів до хореографічних об’єднань, шкіл раннього естетичного розвитку потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять.

 

4.7. Зараховуються вихованці, учні, слухачі, як правило, віком від 4 до 20 років.

 

4.8. Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я).

    ЦДЮТ створює умови для організації та координації діяльності учнівського самоврядування, Ради самоврядування, та міської дитячої організації «Мрія», яка працює згідно статуту.

 

4.9. Навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня. Комплектація гуртків, студій, творчих об’єднань з 1 по 15 вересня вважається робочим часом педагогічних працівників.

Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

Згідно наказу МОНУкраїни N 510 від 12.07.2001 р. свідоцтва  про  позашкільну  освіту видаються випускникам позашкільних  навчальних  закладів  незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, які здобули відповідні знання, навички та  вміння,  передбачені  навчальними  планами з певного напряму позашкільної освіти, склали в установленому порядку кваліфікаційні іспити, на підставі рішення педагогічної  ради закладу.

Випускникам позашкільних навчальних закладів, які склали кваліфікаційні іспити з двох і більше  напрямів  позашкільної освіти (одночасно чи в різний час), на підставі рішення педагогічної ради  закладу  також  видаються свідоцтва про позашкільну освіту.